Fritidsklubb Perslunda - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fritidsklubben följer grundskolans läsår när det gäller terminsstart/slut. Fritidsklubben är öppen för alla elever i årskurs 4-6.

Fritidsklubben har öppet från skoldagens slut, ca 14.25 till 16.15 varje skoldag.

Fritidsklubben är öppen höstlov, sport och påsklov med tider ca 8.00-16.15.

Fritidsklubben är stängd under sommar- och jullov.

Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet. Barnen kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara på klubben och går hem själva. Elevernas intressen är utgångspunkten för planeringen av aktiviteterna.

Kostnaden för fritidsklubb är 800 kr per termin och kostnaden är densamma oavsett hur mycket eleven deltar.

Uppsägning av plats ska ske innan nästa termin. Om ingen uppsägning lämnas kvarstår platsen även till efterföljande läsår.

Mellanmål erbjuds skoldagar till självkostnadspris.
Även under lovverksamhet erbjuds lunch och mellanmål till självkostnadspris.

Mellanmål 10 kr de dagar man äter.
Lunch 40 kr de dagar man äter.

Mellanmål och lunch faktureras tillsammans med terminsavgiften. Fakturering sker två gånger per termin.

Frågor om e-tjänsten

Anette Stensson
anette.stensson@ockelbo.se
0297-55589

Följande behövs för e-tjänsten

  • Barn i årskurs 4,5 och 6
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa