Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om Bostadsanpassningsbidrag

1 § BAB

Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden som skall anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid eventuell flyttning.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver göras av andra orsaker än behovet av anpassning, exempelvis åtgärdande av byggnadstekniska brister eller normalt bostadsunderhåll. Med byggnadstekniska brister menas ursprungliga brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande.

Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig krävs men det är alltid kommunen som prövar om du har rätt till bidrag. Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning.

Om ansökan görs via blankett, undertecknas denna och skickas till

Ockelbo kommun
Socialförvaltningen
816 80 Ockelbo

Läs mera i Boverkets handbok om bostadsanpassningsbidrag

 

Frågor om e-tjänsten

Gunilla Jern
gunilla.jern@ockelbo.se
0297-55351

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa