Ändring av nuvarande serveringstillstånd - Anmälan

LÄS MER

Anmälan om ändring av nuvarande serveringstillstånd enligt 11 § alkohollag (2010:1622)

Frågor om e-tjänsten

Ann-Sofie Karlstedt
ann-sofie.karlstedt@ockelbo.se
026-241573