Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten - Anmälan

LÄS MER

Blanketten gäller provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten Gävle kommun
tillstandsenheten@gavle.se
026-178000