Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd - Anmälan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett som gäller anmälan om provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten Gävle kommun
tillstandsenheten@gavle.se
026-178000