Upphörande av serveringstillstånd - Anmälan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett gällande upphörande av serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten
tillstandsenheten@gavle.se
026-178000