Skolskjuts - Ansökan

LÄS MER

Ansökan

Här kan du hämta blankett för ansökan om skolskjuts. Ansökan görs av samtliga vårdnadshavare.

Observera att det finns separata ansökningsblanketter för:

  • elever i grundskolans förskoleklass - årskurs 9
  • elever i  grund- och gymnasiesärskolan.

Blanketten fylls i och skickas sedan till:

Ockelbo kommun
Skolskjuts
816 80 OCKELBO

Den kan även lämnas i kommunens Välkomstcenter i Kommunhusets huvudentré eller läggas i brevlåda vid samma entré.

Ansökan handläggs av Ockelbo kommun som antingen beviljar eller avslår den. Beslut skickas till vårdnadshavare.

När kan jag ansöka om skolskjuts?

Rätt till skolskjuts gäller mellan bostaden och skolan i direkt anslutning till skoldagen, alltså ej resor till och från fritids och om det finns behov med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

Elever som inte kan åka någon av de ordinarie bussförbindelserna som finns i kommunens Kuxatrafik kan ansöka om skolskjuts.

Ansvar och regler kring skolskjuts

Kommunen/skolan, entreprenören, förare, föräldrar och elever har alla gemensamt ansvar för att skolskjutsen ska fungera på ett bra sätt.

Föräldrarna ansvarar för:

  • elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutsen
  • att eleven är i tid till skjutsen
  • att eleven kommer till skolan om eleven missar skjutsen

Angivna tider i Kuxatrafikens tidtabell är ungefärliga passertider, var ute i god tid för att inte missa din skjuts. För elever med taxiskjuts gäller samma principer, var klar på angiven tid, bilen väntar inte på elever som är sena.

Fullständigt regelverk gällande skolskjutsarna finns att hämta här

Frågor

Vid frågor kring din skolskjuts eller ansökan ska du i första hand kontakta aktuell skola. 

Frågor om e-tjänsten

Carita Carter
carita.carter@ockelbo.se
070-160 41 27