Test PU - Allmänhetens frågestund - Lämna fråga

LÄS MER

I samband med två kommunfullmäktigesammanträden per år hålls något som kallas Allmänhetens frågestund. Det sker en gång på våren och hösten.

Så här går det till

En fråga kan lämnas skriftligen via vår e-tjänst eller brev. Frågan ska lämnas in senast tre arbetsdagar innan sammanträdet.

Svar på frågan garanteras inte alltid. Om inte svar kan lämnas direkt, tas frågan upp vid nästa frågestund. Frågeställaren behöver inte vara närvarande fysiskt men svaret lämnas enbart muntligt vid frågestunden.

Ordföranden avgör om och när en fråga ska besvaras.

Alla frågor som kommer in till kommunen registreras som allmänna handlingar och finns tillgängliga för allmänheten i kommunens diarium. 

För att vi ska kunna återkoppla till dig behöver du fylla i dina kontaktuppgifter. När ditt namn och övriga personuppgifter registreras hos kommunen gäller personuppgiftslagen. Läs nedan om vilka personuppgifter som lagras i den här e-tjänsten och varför.

Du kan välja att lämna in din fråga anonymt. Då registreras inga personuppgifter. Vi kan inte heller återkoppla till dig i frågan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa