Skolbiljett för gymnasieresor - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Du som ansöker om Skolbiljett för dagliga resor måste vara över 18 år. Om du som elev själv inte är över 18 år görs ansökan av vårdnadshavare.

För att beviljas Skolbiljett krävs att eleven:

  • Har blivit antagen till gymnasieutbildning årskurs 1. (Du som går i årskurs 2 eller 3 använder samma kort som föregående år)
  • Har minst 6 km till skolan
  • Inte ansöker om inackorderingsstöd

Så här ansöker du

Vi ser helst att Du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Det går även att skriva ut blanketten här bredvid och skicka den till Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturnämnden, 816 80 Ockelbo eller lämna in den på Ockelbo kommuns Informationskontor.
Kom ihåg att om eleven är under 18 år görs ansökan av vårdnadshavare.

Leverans av Skolbiljetten

Du som går ut år 9 och börjar gymnasiet till hösten kommer att få din kort skickat till dig via post till folkbokföringsadressen för den som gör ansökan.

Du som förnyar eller ansöker om nytt kort hämtar ut ditt kort i Välkomstcenter i Kommunhuset, Södra Åsgatan 30 d.

Om ditt kort inte fungerar kan du hämta ut ett nytt i Välkomstcenter. Det är då viktigt att du tar med det gamla kortet för inbyte.

Om du har tappat bort ditt kort eller haft sönder det kan du lösa ut ett nytt i Välkomstcenter mot en avgift om 100 kr.

Hantering av Skolbiljetten

För att din Skolbiljett ska fungera på bästa sätt ber vi dig ta del av våra och X-trafiks regler för hantering av kortet. Läs om dem här

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sökanden måste vara över 18 år.
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa