Skolbiljett vid gymnasial utbildning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Du som ansöker om Skolbiljett för dagliga resor måste vara över 18 år. Om du som elev själv inte är över 18 år görs ansökan av vårdnadshavare.

För att beviljas Skolbiljett krävs att eleven:

 • Är folkbokförd i Ockelbo kommun
 • Har blivit antagen till en gymnasieutbildning. Du som går i årskurs 2 eller 3 använder samma kort som föregående år.
 • Har minst 6 km till skolan
 • Inte ansöker om inackorderingsstöd

Så här ansöker du

Vi ser helst att Du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Det går även att skriva ut blanketten här bredvid och skicka den till Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturnämnden, 816 80 Ockelbo eller lämna in den i Ockelbo kommuns Välkomstcenter.
Kom ihåg att om eleven är under 18 år görs ansökan av vårdnadshavare.

Ansökan av skolbiljett ska göras senast 31/5 för att garantera att kortet levereras i postlådan till gymnasieelevens skolstart på höstterminen.

Val av kort

 1. Skolbiljett
  Skolbiljetten är en personlig biljett och för att vara giltig ska den märkas med elevens namn och födelsenummer på angivet fält baksida kort. Gäller för obegränsat antal resor med X-trafik, UL och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län fram till kl. 18.00 mån-fre skolans läsdagar.

  Är ungdomen beviljad detta kort kan den ha det kortet hela sin gymnasietid. Kortet kommer med automatik sluta fungera vid terminens slut och återladdas till nästa skolstart.
   
 2. Skolbiljett med tillägg
  Skolbiljett med tillägg är en personlig biljett och för att vara giltig ska den märkas med elevens namn och födelsenummer på angivet fält baksida kort. Gäller för obegränsat antal resor med X-trafik, UL och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län fram till kl. 22.00  mån-fre skolans läsdagar.

  Gäller främst elever på gymnasiet som har behov av att resa efter kl. 18.00.

  Din Gymnasieskolan kontaktar handläggaren av korten via telefon och styrker behovet av detta alternativ.

  Är ungdomen beviljad detta kort kan den ha det kortet hela sin gymnasietid. Kortet kommer med automatik sluta fungera vid terminens slut och återladdas till nästa skolstart.

 3. X-trafik periodbiljett med SJ-tågtillägg
  En personlig biljett och för att vara giltig ska den märkas med elevens namn och födelsenummer på angivet fält baksida kort. Gäller för obegränsat antal resor med X-trafik, UL och Tåg i Bergslagen samt SJ inom Gävleborgs län. Vid resa med SJ skall både kort och kvitto med SJ-tillägg visas upp för tågvärden. När korttiden på kortet går ut gå in på skolbiljett tjänsten och ansök igen.

  Gäller främst elever på gymnasiet som inte tar sig till skolan till skolstart, på X-trafiks avgångar eller inte fungerar med anslutande trafik för att ta sig till bostaden vissa tider.

  Är ungdomen beviljad denna biljett är det perioden på medhavt kvitto som styr när kortet går ut.

  Ny ansökan av kort bör ske i god tid innan kortet går ut via E-tjänsten eller på blankett.

Leverans av Skolbiljetten

Du som går ut år 9 och börjar gymnasiet till hösten kommer att få din kort skickat till dig via post till angiven adress för den som gör ansökan.

Om ditt kort inte fungerar vänder du dig till ekonom Anette Olsson. Viktigt att du tar med det gamla kortet för inbyte.

Om du har tappat bort ditt kort får du lösa ut ett nytt mot en avgift på 100kr. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Sökanden måste vara över 18 år.
 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa