In- och utflyttningsanmälan

LÄS MER

In- och utflyttningsanmälan för elev i grundskolan.

Blanketten skrivs ut och skickas till berörd skola.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten