Var med och påverka Ockelbos nya översiktsplan

LÄS MER

Hur ser ditt Ockelbo ut 2040?

 • Hur är Ockelbo som plats att bo och leva på idag?

 • Hur ser dina drömmars Ockelbo ut? 

 • Hur kan vi utvecklas hållbart? 

Översiktsplanen visar hur vi vill utvecklas

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan är kommunens viktigaste, övergripande strategi för hur vi vill använda och utveckla våra mark- och vattenområden på lång sikt.

Kommunen behöver din hjälp

Inom arbetet med översiktsplanen behöver vi din hjälp. Ingen kan kommunen så bra som du och du är nu välkommen att berätta om hur du upplever din kommun.

Din kunskap och lokalkännedom är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Det finns en rad frågor som vi tar hänsyn till inom arbetet med översiktsplanen, exempelvis:

 • Hur ska kommunen utvecklas?
 • Var ska vi bygga bostäder?
 • Var ska det finnas service såsom skolor, förskolor och äldreomsorg?
 • Var behövs gångvägar, cykelvägar, kollektivtrafik och nya bilvägar?
 • Hur och var ska torg, grönområden och offentliga platser utformas?
 • Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet?
 • Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling och ta hand om vår miljö?
 • Hur tar vi hand om våra värdefulla kulturmiljöer?

Dina synpunkter är anonyma.

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.


 

Frågor om e-tjänsten

Monica Åkesson
monica.akesson@ockelbo.se
070-414 14 15

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa