Var med och påverka Ockelbos Miljöstrategiska program

LÄS MER

Ockelbo kommun vill bli en hållbar kommun som värnar om sin miljö och bidra till att hantera världens klimatkris. Därför finns nu ett förslag till ett Miljöstrategiskt program. Nu har du chansen att bidra till Ockelbos miljöstrategiska program genom att lämna synpunkter på förslaget.

Miljöstrategiska programmet

Det miljöstrategiska programmet är ett styrdokument som beskriver hur det miljöstrategiska arbetet i Ockelbo kommun ska se ut och det innehåller målinriktningar som beskriver det önskade läget som vi tillsammans ska arbeta för att uppnå.

Det miljöstrategiska programmet samordnar och utvecklar miljöarbetet i Ockelbo kommun som geografiskt område. Programmet omfattar alla som bor i kommunen och all verksamhet inom kommunens gränser, såsom markanvändning, företagande med mera.

Det Miljöstrategiska programmet för Ockelbo innehåller tre målområden med beskrivning av det önskade läget: Klimatneutralt Ockelbo, Ren och giftfri vardag och Robusta ekosystem.

Vi behöver din hjälp!

Vi vill utveckla vår kommun så att den blir så bra som möjligt för alla. För att lyckas med det behöver vi din hjälp. Din kunskap och lokalkännedom är ett viktigt för arbetet med det Miljöstrategiska programmet.

Vi bjuder in dig som invånare, akademi, näringsliv, förening, organisation, myndighet och kommun för att lämna dina synpunkter på Ockelbos Miljöstrategiska program.

Ladda ner det Miljöstrategiska programmet för Ockelbo [PDF]

Bilaga idébank Miljöstrategiska programmet (PF)

Vi har några frågor vi gärna ser att du svarar på:

  • Vad får det Miljöstrategiska programmet för effekter för dig med de beslutade målinriktningarna?
  • Upplever du att det Miljöstrategiska programmet är lätt att förstå? T.ex. språk, innehåll och hur det ska användas.
  • Är det Miljöstrategiska programmet ambitiöst nog?
  • Det Miljöstrategiska programmet anger delmål som ska mätas. Vad har du för kommentar angående delmålen? Saknas det delmål?
  • Hur ser du på din egen roll i genomförandet av programmet?
  • Har du andra kommentarer?

Vi vill ha dina synpunkter senast 17 oktober 2021.

Frågor om e-tjänsten

Monica Åkesson
monica.akesson@ockelbo.se
070-414 14 15

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa