Ansökan om inackorderingsstöd vid gymnasial utbildning

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att ansöka om inackorderingsstöd.

För att vara berättigad till inackordering via Ockelbo kommun gäller följande

 • Folkbokförd i Ockelbo Kommun.
 • Vara antagen i en kommunal eller landstings-/regionsdriven gymnasieskola.
 • Vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller en riksrekryterande utbildning.
 • Reseavståndet mellan hemmet (där eleven är folkbokförd) och skolan är mer än 40km och Restiden överstiger 2h enkel väg, från hemmet (där eleven är folkbokförd) till skolan.
 • Förälder/Vårdnadshavare får inte vara boende på studieorten.
 • Inackordering söks årligen för ett läsår.
 • Ansökan för inackorderingen för gällande läsår ska inkommit senast december månad den första av de två terminerna.
 • Kan fås mellan 16år- första kalenderhalvåret eleven fyller 20år.

De elever som inte omfattas av inackorderingsstöd ersätts för resor mellan folkbokföringsort och studieort med den faktiska kostnaden (skolkort), max 1/30 av prisbasbeloppet.

Beloppsnivåer och Utbetalningsmånader

 • Utbetalas för HT= September – December, VT = Januari – Maj
 • Ersättningsnivån är utifrån antal km mellan hemmet (där eleven är folkbokförd) och skolan.
 • Belopp utifrån avståndet mellan hemmet (eleven folkbokförd) och skolan.

Avstånd i km,  Kronor per månad

 • 0- 44,  1190 kr
 • 45-84,  1315 kr
 • 85-124,  1460 kr
 • 125-174,  1625 kr
 • 175-224,  1770 kr
 • 225-599,  1875 kr
 • 600–899,  1980 kr
 • 900–1 299,  2160 kr
 • 1 300-          ,  2350 kr

Så här ansöker du

Skriv ut blanketten och skicka in den komplett ifylld till nedan adress och märk med ”inackorderingsansökan”, eller lämna in den på Ockelbo kommuns Informationskontor.                           

Ansökan skall vara tillhanda för handläggning senast december avseende höstterminen och senast juni avseende vårterminen för den termin ansökan avser.

Ockelbo Kommun
Utbildnings- och kulturnämnden
816 80 Ockelbo

Hantering av ansökan

Ansökan hanteras skyndsamt och du kommer att få den i retur till angiven adress med information om den är beviljad eller avslagen.

Frågor om e-tjänsten

Ing-Mari Shafiebieg
ing-mari.shafie_bieg_mohammadi@ockelbo.se
070-160 41 60