Serveringstillstånd - Ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker

Frågor om e-tjänsten

Ann-Sofie Karlstedt
ann-sofie.karlstedt@ockelbo.se
026-24 15 73