Serveringstillstånd - Ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten Gävle kommun
tillstandsenheten@gavle.se
026-178000