Serveringstillstånd - Bilaga till ansökan

LÄS MER

Här hittar du blankett för bilaga till ansökan om serveringstillstånd

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten Gävle kommun
tillstandsenheten@gavle.se
026-178000