Servering eller försäljning av folköl - Anmälan/Avanmälan

LÄS MER

Här hittar du blankett för Anmälan om försäljning eller servering av folköl.

Mera information om vilka krav som ställs för att få servera folköl kan du läsa här

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten Gävle kommun
tillstandsenheten@gavle.se
026-178000