Borgerlig vigsel & partnerskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För de som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Ockelbo kommun.

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Ansökan om hindersprövning ska ni göra gemensamt på det skattekontor där någon av er är folkbokförd. I samband med ansökan om hindersprövning bör ni även anmäla vilket efternamn var och en ska ha i äktenskapet.

Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln. Blanketter för hindersprövning och anmälan om efternamn finns hos Skatteverket. Hindersprövningen är giltigt i fyra månader.

Lämna intygen till oss i god tid före vigseln

Efter ansökan om hindersprövning får ni två handlingar från Skatteverket, Intyg hindersprövning och vigselintyg. Båda handlingarna i original ska lämnas till Ockelbo kommun, kommunledningskontoret minst tre arbetsdagar före vigseln.

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Vigselförrättare

Ockelbo Kommun har två vigselförrättare, Conny Nilsson, tel 070-644 96 23 eller 0297-430 32 och Gunnar Fridlund, tel 070-592 80 01, gunnar.fridlund@me.com, som är utsedda av länsstyrelsen. När ni preliminärbokar borgerlig vigsel kan ni också välja om ni har önskemål om vem som ska viga er.

Vittnen

Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen, det kan vara vänner eller släktingar. De som är vittnen måste ha fyllt 18 år. Personer som arbetar i kommunen kan också vara vittnen. Kommunens vittnen är tillgängliga mellan kl 08:00 - 16:30.

Avgift

Det kostar 836 kr för en borgerlig vigsel. Efter vigseln skickar vi en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för den administration som krävs för tjänsten.

Vad händer sen?

När ni har preliminärbokat vigsel via e-tjänsten kommer ni bli kontaktade för att gå igenom era önskemål och boka dag och tid för vigseln.

Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål.

Mer information från Skatteverket

Äktenskap och partnerskap

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa