Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare, stöd finns för Internet Explorer 9 och nyare webbläsare.


Om e-legitimation

I det vanliga livet använder du ditt körkort eller ID-kort när du ska legitimera dig. På Internet använder du i stället din e-legitimation. Den visar att du är just du i din kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på Internet.

Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på nätet. En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera i familjen som använder tjänster behöver ni ha varsin e-legitimation. Det går bra att spara flera i samma dator eller på samma USB-minne.

Skaffa en e-legitimation

Du skaffar din e-legitimation från din bank eller från Telia.

E-legitimationen kan ha olika namn beroende på vem som ger ut den. Du kan läsa mer på webbplatsen www.e-legitimation.selšnk till annan webbplats.


En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda.


Personuppgifter

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Ockelbo kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Telia, Nordea, Steria eller Mobilt BankID. Observera att du inte kan använda kommunens e-tjänster om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra  e-tjänster godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är  all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bl. a. innebära fotografier, namn, personnummer, IP-nummer etc.

Insamling av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det saknas rättslig grund, så krävs ditt särskilda samtycke och då finns också möjligheten att begära att få dina uppgifter raderade.

Offentlighetsprincipen

Ockelbo kommun omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Tryckfrihetsförordningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av tjänstemän eller förtroendevalda och lagras i respektive system inom Ockelbo kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Ockelbo kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Ockelbo kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta:

Dataskyddsenheten
801 84 Gävle kommun
Telefon: 026-18 80 00, begär att få tala med ett Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombud@gavle.se 

Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen och personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se 


Tillgänglighetsredogörelse för sjalvservice.ockelbo.se

Ockelbo kommun står bakom plattformen sjalvservice.ockelbo.se, vilken till viss del är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda plattformen. På den här sidan beskriver vi hur ockelbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ockelbo.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

e-post till kommun@ockelbo.se eller ring 0297-555 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning -  och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan:

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Vissa detaljer har otillräcklig kontrast.

Ockelbo kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning av webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades 2 februari 2021.