Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn & utbildning (10)

  Bygga, bo & miljö (45)

  • Attefallsåtgärder - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om attefallsåtgärder.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Bassängbad - Ansökan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om bassängbad.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansökan om befrielse av avgift för hushållsavfall.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Behörighet för utstakning - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om behörighet för utstakning.

  • Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgift din livsmedelsverksamhet kommer att få.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Bidrag för bostadsanpassning - Ansökan

   Använd den här tjänsten för att göra en ansökan om bidrag.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Boka tid för energi- och klimatrådgivning

   Här kan du boka tid för energi- och klimatrådgivning.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Bygglov - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Bygglov för nytt bostadshus

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för nytt bostadshus.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Cistern, anmäl installation eller om cistern ska tas ur bruk

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla installation av cistern eller cistern som ska tas ur bruk.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Cistern, anmäl installation eller om cistern ska tas ur bruk

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla installation av cistern eller cistern som ska tas ur bruk.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Eldstad/rökkanal

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om nyinstallation och byte av eldstad/rökkanal.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Enskild avloppsanläggning, ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka eller anmäla ny egen (enskild) avloppsanläggning, ändra en befintlig eller hämta utförandeintyg för egen eller gemensam, enskild avloppsanordning.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Fel i Kartportalen - anmälan

   Den här tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Förhandsbesked - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för beställning av gränsutvisning

   (öppnas på sandviken.se)

  • Grannemedgivande

   Använd den här e-tjänsten för att hämta in grannemedgivande till ansökan/anmälan när du ska bygga nytt/ändra eller riva.

   Öppnas på sandviken.se

  • Hygienisk verksamhet - Anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk verksamhet.

   Öppnas på sandviken.se

  • Kartinformation/kartutdrag - Beställ

   Använd den här e-tjänsten för att beställa kartinformation.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Klagomål på livsmedelshantering

   Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Kontrollansvarig

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om kontrollansvarig.

   Öppnas på sandviken.se

  • Kontrollerat kartutdrag - Beställ

   Använd den här e-tjänsten för att beställa ett kontrollerat kartutdrag.

  • Köldmedieanläggning, nyinstallation eller ändring

   Nyinstallation eller ändring av befintlig köldmedieanläggning

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Lagring av avfall eller farligt avfall - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om avfall eller farligt avfall.

   Öppnas på sandviken.se

  • Livsmedelsanläggning - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att registrera livsmedelsverksamhet

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Lägenhetsregistret - skicka in uppgifter

   Använd den här e-tjänsten för att skicka in uppgifter till lägenhetsregistret.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Marklov - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om marklov.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Matförgiftning - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla misstänkt matförgiftning.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Mätningstjänst - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av mätningstjänst.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Nedskräpning - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att göra en anmälan om nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Planbesked, begäran om

   Använd den här e-tjänsten för begäran av planbesked.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Radonkarta, beställning av mätvärde

   Använd den här e-tjänsten för att beställa mätvärde för radon.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Reparationsbidrag samt service och besiktning

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om reparationsbidrag samt service och besiktning vid bostadsanpassning.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Rivning - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om rivningslov.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Skyltar och ljusanordningar - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för skyltar och ljusanordningar.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Störning - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om du störs.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Tobaksförsäljning - Ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Utstakning - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Värmepump - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla/ansöka om värmepump.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla/ansöka om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - Anmälan

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   (öppnas på sandviken.se)

  • Åtgärder inom vattenskyddsområde - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att göra en ansökan om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområde.

   (öppnas på sandviken.se)

  Kommun & politik (12)

  • Borgerlig vigsel

   Här kan du preliminärboka en tid för borgerlig vigsel i Ockelbo kommun.

  • Förlorad arbetsinkomst - Styrka löneavdrag

   Ockelbo kommuns förtroendevalda använder den här e-tjänsten för att styrka förlorad arbetsinkomst

  • Lämna förslag på nya e-tjänster

   Saknar du någon e-tjänst? Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker att Ockelbo kommun borde tillhandahålla.

  • Medborgarförslag

   Alla som är folkbokförda i Ockelbo kommun kan lämna in egna medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

  • Personuppgifter - Begära utdrag, ändring eller borttag

   I den här e-tjänsten kan du begära utdrag, rättning eller borttag av dina personuppgifter.

  • Personuppgifter - Incidentrapportering, rapportera misstänkt felaktig hantering av

   Här kan du via e-tjänst anmäla misstänkt felaktig hantering av personuppgifter, det vill säga göra en så kallad incidentrapportering.

    

  • Samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Visionsmedel för projekt - Ansökan

   Utvecklingsprojekt som bidrar till förverkligande av Vision 2030 har möjlighet att söka bidrag från utbildnings- och kulturnämnden.

  • Överförmyndaren - Ansök om uttag från vuxens eller barns spärrade konto

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om uttag från vuxens eller barns spärrade konto.

   (öppnas på sandviken.se)

  Social omsorg (8)

  Trafik & infrastruktur (1)