Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn & utbildning (10)

  Bygga, bo & miljö (32)

  • Attefallsåtgärder - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla attefallsåtgärder

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

   Använd den här e-tjänsten för att ansökan om befrielse av avgift för hushållsavfall.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

   Använd den här tjänsten för att göra en ansökan om bidrag.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Bygglov - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Eldstad/rökkanal

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om nyinstallation och byte av eldstad/rökkanal.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Enskild avloppsanläggning, ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka eller anmäla ny egen (enskild) avloppsanläggning, ändra en befintlig eller hämta utförandeintyg för egen eller gemensam, enskild avloppsanordning.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Fel i Kartportalen - anmälan

   Den här tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • FixaMinGata

   FixaMinGata är en nationell e-tjänst som tillhandahålls av föreningen Sambruk. Tjänsten hjälper dig se, diskutera och rapportera problem i din närmiljö.

  • Förhandsbesked - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för beställning av gränsutvisning

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Gränsutvisning - Beställning

   Här kan du beställa en gränsutvisning om du är osäker på var gränsen till din fastighet går.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Hygienisk behandling eller bassängbad - Anmälan

   Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta verksamhet  med hygienisk behandling eller bassängbad.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Kartinformation - beställning av

   Använd den här e-tjänsten för att beställa kartinformation.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Klagomål på livsmedelshantering - anmäl

   Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Köldmedieanläggning, nyinstallation eller ändring

   Nyinstallation eller ändring av befintlig köldmedieanläggning

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Lägenhetsregistret, skicka in uppgifter

   Använd den här e-tjänsten för att skicka in uppgifter till lägenhetsregistret.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Marklov - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om marklov

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Matförgiftning - Anmälan

   Här kan du göra en anmälan om du misstänker  att du blivit matförgiftad av mat från en butik, restaurang eller ett annat matställe.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Mätningstjänst - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av mätningstjänst.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta. På den kan du se vilka förutsättningar som krävs inför din ansökan om bygglov.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Planbesked, begäran om

   Använd den här e-tjänsten för begäran av planbesked.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Radonkarta, beställning av mätvärde

   Använd den här e-tjänsten för att beställa mätvärde för radon.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Rivning - ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om rivningslov

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Skyltar och ljusanordningar

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för skyltar

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Störning - Anmälan

   Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Tobaksförsäljning - Anmälan, avanmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla eller avanmäla försäljning av tobaksförsäljning.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Utstakning - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning. Utstakning görs oftast i två moment, grov- och finutstakning.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Värmepump - anmälan om

   Med denna e-tjänst kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänsten för bergvärme och jordvärme.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Åtgärder inom vattenskyddsområde - ansökan om

   Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   (öppnas på Sandviken.se)

  Kommun & politik (13)

  • Borgerlig vigsel

   Här kan du preliminärboka en tid för borgerlig vigsel i Ockelbo kommun.

  • Förlorad arbetsinkomst - Styrka löneavdrag

   Ockelbo kommuns förtroendevalda använder den här e-tjänsten för att styrka förlorad arbetsinkomst

  • Lämna förslag på nya e-tjänster

   Saknar du någon e-tjänst? Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker att Ockelbo kommun borde tillhandahålla.

  • Medborgarförslag

   Alla som är folkbokförda i Ockelbo kommun kan lämna in egna medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

  • Personuppgifter - Begära utdrag, ändring eller borttag

   I den här e-tjänsten kan du begära utdrag, rättning eller borttag av dina personuppgifter.

  • Personuppgifter - Incidentrapportering, rapportera misstänkt felaktig hantering av

   Här kan du via e-tjänst anmäla misstänkt felaktig hantering av personuppgifter, det vill säga göra en så kallad incidentrapportering.

    

  • Samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Synpunkter och klagomål

   Använd den här E-tjänsten för att lämna synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför.

  • Visionsmedel för projekt - Ansökan

   Utvecklingsprojekt som bidrar till förverkligande av Vision 2030 har möjlighet att söka bidrag från utbildnings- och kulturnämnden.

  • ÖÖÖ - Allmänhetens frågestund - Lämna fråga

   Här kan du lämna din fråga till "Allmänhetens frågestund". 

  Social omsorg (7)

  Trafik & infrastruktur (1)