Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn & utbildning (10)

  Bygga, bo & miljö (33)

  • Anmälningsåtgärder

   Använd den här e-tjänsten för anmälningsåtgärder

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för anmälningsåtgärder

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Attefallsåtgärder - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla attefallsåtgärder

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla attefallsåtgärder

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Avloppsanläggning, anmälan/ansökan om inrättande/ändring av

   Använd den här e-tjänsten för att begära slutbesked.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att begära slutbesked.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

   Använd den här e-tjänsten för att ansökan om befrielse av avgift för hushållsavfall.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansökan om befrielse av avgift för hushållsavfall.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

   Använd den här tjänsten för att göra en ansökan om bidrag.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här tjänsten för att göra en ansökan om bidrag.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Bygglov för skyltar - Ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för skyltar

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för skyltar

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Fel i Kartportalen - anmälan

   Den här tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Den här tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • FixaMinGata

   FixaMinGata är en nationell e-tjänst som tillhandahålls av föreningen Sambruk. Tjänsten hjälper dig se, diskutera och rapportera problem i din närmiljö.

   FixaMinGata är en nationell e-tjänst som tillhandahålls av föreningen Sambruk. Tjänsten hjälper dig se, diskutera och rapportera problem i din närmiljö.

  • Gränsutvisning - Beställning

   Här kan du beställa en gränsutvisning om du är osäker på var gränsen till din fastighet går.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du beställa en gränsutvisning om du är osäker på var gränsen till din fastighet går.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Hygienisk behandling eller bassängbad - Anmälan

   Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta verksamhet  med hygienisk behandling eller bassängbad.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta verksamhet  med hygienisk behandling eller bassängbad.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Installation av eldstad eller rökkanal - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla installation av eldstad eller rökkanal

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla installation av eldstad eller rökkanal

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Kartinformation - beställning av

   Använd den här e-tjänsten för att beställa kartinformation.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att beställa kartinformation.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Klagomål på livsmedelshantering - anmäl

   Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter

   (öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Livsmedelsanläggning - Anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att registrera livsmedelsverksamhet

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att registrera livsmedelsverksamhet

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Lägenhetsregistret, skicka in uppgifter

   Använd den här e-tjänsten för att skicka in uppgifter till lägenhetsregistret.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att skicka in uppgifter till lägenhetsregistret.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Matförgiftning - Anmälan

   Här kan du göra en anmälan om du misstänker  att du blivit matförgiftad av mat från en butik, restaurang eller ett annat matställe.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du göra en anmälan om du misstänker  att du blivit matförgiftad av mat från en butik, restaurang eller ett annat matställe.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Mätningstjänst - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av mätningstjänst.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av mätningstjänst.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Nedskräpning - anmälan

   Använd den här e-tjänsten för anmälan nedskräpning.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för anmälan nedskräpning.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta. På den kan du se vilka förutsättningar som krävs inför din ansökan om bygglov.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta. På den kan du se vilka förutsättningar som krävs inför din ansökan om bygglov.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Planbesked, begäran om

   Använd den här e-tjänsten för begäran av planbesked.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för begäran av planbesked.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Radonkarta, beställning av mätvärde

   Använd den här e-tjänsten för att beställa mätvärde för radon.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att beställa mätvärde för radon.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Rivningslov - ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om rivningslov

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om rivningslov

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Störning - Anmälan

   Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Tobaksförsäljning - Anmälan, avanmälan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla eller avanmäla försäljning av tobaksförsäljning.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla eller avanmäla försäljning av tobaksförsäljning.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Tomma hus - kontakta mäklare

   Här kan du som är intresserad av att sälja ditt hus komma i kontakt med mäklare.

   Här kan du som är intresserad av att sälja ditt hus komma i kontakt med mäklare.

  • Utstakning - Beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning. Utstakning görs oftast i två moment, grov- och finutstakning.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning. Utstakning görs oftast i två moment, grov- och finutstakning.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Vatten och Avlopp - Mina Sidor

   Logga in på Mina sidor hos Gästrike Vatten för att se förbrukning, registrera vattenmätare mm

   Logga in på Mina sidor hos Gästrike Vatten för att se förbrukning, registrera vattenmätare mm

  • Värmepump - anmälan om

   Med denna e-tjänst kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänsten för bergvärme och jordvärme.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Med denna e-tjänst kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänsten för bergvärme och jordvärme.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Åtgärder inom vattenskyddsområde - ansökan om

   Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   (öppnas på Sandviken.se)

  Kommun & politik (12)

  • Borgerlig vigsel

   Här kan du preliminärboka en tid för borgerlig vigsel i Ockelbo kommun.

   Här kan du preliminärboka en tid för borgerlig vigsel i Ockelbo kommun.

  • Brister i digital tillgänglighet - Rapport

   Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på ockelbo.se

   Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på ockelbo.se

  • Förlorad arbetsinkomst - Styrka löneavdrag

   Ockelbo kommuns förtroendevalda använder den här e-tjänsten för att styrka förlorad arbetsinkomst

   Ockelbo kommuns förtroendevalda använder den här e-tjänsten för att styrka förlorad arbetsinkomst

  • Lämna förslag på nya e-tjänster

   Saknar du någon e-tjänst? Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker att Ockelbo kommun borde tillhandahålla.

   Saknar du någon e-tjänst? Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker att Ockelbo kommun borde tillhandahålla.

  • Personuppgifter - Begära utdrag, ändring eller borttag

   I den här e-tjänsten kan du begära utdrag, rättning eller borttag av dina personuppgifter.

   I den här e-tjänsten kan du begära utdrag, rättning eller borttag av dina personuppgifter.

  • Personuppgifter - Incidentrapportering, rapportera misstänkt felaktig hantering av

   Här kan du via e-tjänst anmäla misstänkt felaktig hantering av personuppgifter, det vill säga göra en så kallad incidentrapportering.

    

   Här kan du via e-tjänst anmäla misstänkt felaktig hantering av personuppgifter, det vill säga göra en så kallad incidentrapportering.

    

  • Samtycke för foto och film

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

   Här kan du lämna samtycke till att bild eller film får användas i kommunens kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer eller tryckt material.

  • Visionsmedel för projekt - Ansökan

   Utvecklingsprojekt som bidrar till förverkligande av Vision 2030 har möjlighet att söka bidrag från kommunstyrelsen.

   Utvecklingsprojekt som bidrar till förverkligande av Vision 2030 har möjlighet att söka bidrag från kommunstyrelsen.

  • Överförmyndaren, ansök om uttag från vuxens eller barns spärrade konto

   Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   (öppnas på Sandviken.se)

  Social omsorg (7)

  Trafik & infrastruktur (1)