Fritidshem - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om fritidshemsplats.

Fritidshem erbjuds elever i grundskolan förskoleklass - årskurs 6,  i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.

I Ockelbo kommun finns fritidshem på skolorna Gäveränge, Åbyggeby och Perslunda

Fritidshemmet omfattas av skollagens bestämmelser om särskilt stöd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Barn i årskurserna FK - 6
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa