Skolskjuts - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts till elev om behov finns. Det gäller elever i Förskoleklass, Grundskola årskurs 1-9 samt i Anpassad grundskola och Anpassad gymnasieskola.

I Ockelbo kommun är skolskjutsarna primärt organiserade i form av linjelagda Kuxabussar. Tidtabellen är anpassad efter skolornas start- och sluttider samt upptagningsområden. Bussarna är gratis för alla. Ingen skolbiljett krävs. Passertiderna är ungefärliga - var ute i god tid för att inte missa din skjuts.

Kom ihåg att alla som färdas på sittplats i bussarna ska använda säkerhetsbälte!

Elever som inte kan åka med Kuxabussarna på grund av:

  • färdvägens längd (avstånd mellan bostaden och närmaste Kuxabuss-hållplats)
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet.

kan i denna e-tjänst ansöka om skolskjutstaxi.

Ansökan inför nytt läsår ska göras senast 1 juni.

Ansvar och regler kring skolskjuts

Kommunen/skolan, entreprenören, förare, föräldrar och elever har alla gemensamt ansvar för att skolskjutsen ska fungera på ett bra sätt.

Föräldrarna ansvarar för:

  • elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutsen
  • att eleven är i tid till skjutsen
  • att eleven kommer till skolan om eleven missar skjutsen

Rätt till skolskjuts gäller mellan bostaden och skolan i direkt anslutning till skoldagen, alltså ej resor till och från fritids.

Fullständigt regelverk gällande skolskjutsarna finns att läsa på ockelbo.se.

Hur gör jag en ansökan?

När ansökan görs via e-tjänsten  ska den signeras av elevens samtliga vårdnadshavare med hjälp av e-legitimation. Det är först när samtliga vårdnadshavare har signerat ärendet som det inkommer till kommunen, och först då som handläggare är behörig att ta del av ärendet. All kommunikation och information i ärendet sköts därefter digitalt. Du kan när som helst logga in på Mina sidor för att ta del av ärendet.

Ansökan handläggs av Ockelbo kommun som antingen beviljar eller avslår den. Beslut skickas till vårdnadshavare.

 

Om du inte kan använda e-tjänsten

Kontakta eller besök Välkomstcenter för att få hjälp med en pappersblankett.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • signering av samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa