Överenskommelse elevdator - Signering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten signerar du/ni som vårdnadshavare överenskommelse för personlig dator/lärplatta för elev. 

I tjänsten finns överenskommelsetexten, förutom svenska, på följande språk:

  • Arabiska
  • Engelska
  • Ryska
  • Tigrinja
  • Ukrainska

För att kunna signera överenskommelsen digitalt behövs e-legitimation/BankID.  Överenskommelse måste signeras av elevens samtliga vårdnadshavare.

Om du ändå inte har möjlighet att signera digitalt så finns överenskommelsen att skriva ut för manuell signering. Signerad överenskommelse skickas till: 

Ockelbo kommun 
Att: Expedition Perslundaskolan 
81680 Ockelbo 

Den kan även lämnas in till kommunens Välkomstcenter i kommunhuset. Märk kuvertet med ovanstående adress.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa