Visionsmedel för projekt - Ansökan

LÄS MER

I kommunstyrelsens budget finns avsatta pengar till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga Vision 2030.

Ni som kan ansöka om stöd är kommunens verksamheter, föreningar i kommunen, turism och besöksnäringsrelaterade projekt.
Stödet avser utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet.

Övriga kriterier:

  • Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker:

        Det gröna Vi Välkomnar Vi växer Vi samverkar

  • Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet
  • Effekterna av projektet ska vara långsiktiga

Handläggning och uppföljning:

Ansökan bereds av tjänstepersoner i Tillväxtgruppen och beslut i kommunstyrelsen.
Handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras skriftligen. Efter projekttiden krävs en skriftlig slutrapport.

Återrapportering till kommunstyrelsen delges i delårs- och årsbokslut. 

Frågor om e-tjänsten

Mimmi Ekström
mimmi.ekstrom@ockelbo.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Ockelbo kommun
kommun@ockelbo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa