Visionsmedel för projekt - Ansökan

LÄS MER

I utbildnings- och kulturförvaltningens budget finns avsatta pengar till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga Vision 2030.

Ni som kan ansöka om stöd är kommunens verksamheter, föreningar i kommunen, turism och besöksnäringsrelaterade projekt.
Stödet avser utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet.

Övriga kriterier:

  • Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker:

        Det gröna Vi Välkomnar Vi växer Vi samverkar

  • Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet
  • Effekterna av projektet ska vara långsiktiga
  • Mottagaren av stöd ska redovisa hur pengarna använts samt hur det ekonomiska stödet bidragit till att förverkliga Vision 2030. Detta kan göras genom att lämna in bokslut samt redovisa utlägg genom kvitton. 

Handläggning och uppföljning:

Ansökan bereds av förvaltningen och beslut tas därefter i utbildnings- och kulturnämnden.

Vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras skriftligen. Efter projekttiden krävs en skriftlig slutrapport.

Återrapportering till utbildnings- och kulturnämnden delges i delårs- och årsbokslut. 

Frågor om e-tjänsten

Patrik Fliesberg
patrik.fliesberg@ockelbo.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och kulturförvaltningen Ockelbo kommun
utbildningochkultur@ockelbo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa