Visionsmedel för projekt - Ansökan

LÄS MER

I kommunstyrelsens budget finns avsatta pengar till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga Vision 2030.

Ni som kan ansöka om stöd är kommunens verksamheter, föreningar i kommunen, turism och besöksnäringsrelaterade projekt.
Stödet avser utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet.

Övriga kriterier:

  • Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker:

        Det gröna Vi Välkomnar Vi växer Vi samverkar

  • Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet
  • Effekterna av projektet ska vara långsiktiga

Handläggning och uppföljning:

Ansökningarna beslutas av kommunstyrelsen. Handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras skriftligen. Efter projekttiden krävs en skriftlig slutrapport. Denna delges kommunstyrelsen.

Frågor om e-tjänsten

Mimmi Ekström
mimmi.ekstrom@ockelbo.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Ockelbo kommun
kommun@ockelbo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa