Personuppgifter - Incidentrapportering, rapportera misstänkt felaktig hantering av

LÄS MER

Här kan du via e-tjänst anmäla misstänkt felaktig hantering av personuppgifter, det vill säga göra en så kallad incidentrapportering.

Ockelbo kommun har tillsammans med övriga kommuner i Gästrikland en gemensam organisation för dataskyddsombud - Dataskyddsenheten, Gävle kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa