Ersättning för självskjuts vid gymnasial utbildning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Självskjuts innebär att förälder/vårdnadshavare åtar sig att med egen bil skjutsa det egna barnet/barnen till Ockelbo järnvägsstation, i de fall då kommunens skolskjuts inte tillhandahålls.

För att beviljas ersättning för Självskjuts krävs att eleven:

  • Folkbokförd i Ockelbo Kommun.
  • Antagen i en gymnasieskola.
  • Vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller en riksrekryterande utbildning.
  • Inackordering inte har beviljats.
  • Är mellan 16 år första kalenderhalvåret och att eleven fyller 20 år.
  • Kuxatrafiken inte tillhandahålls så att anslutande buss- och tågtrafik kan användas.
  • Har minst 4 km från folkbokföringsadress till Ockelbo tågstation.

Om ersättningen

Ersättningsnivån är 500kr/mån och betalas ut för höstterminen, september-december, samt vårterminen, januari-maj.

Så här ansöker du

Vi ser helst att Du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Det går även att skriva ut blanketten här bredvid och skicka den till Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturnämnden, 816 80 Ockelbo eller lämna in den på Ockelbo kommuns Välkomstcenter.

 

Frågor om e-tjänsten

Malin Larsson
malin.larsson@ockelbo.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och kulturnämnden
utbildningochkultur@ockelbo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sökanden måste vara över 18 år.
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa