Ersättning förtroendevalda - Begära

LÄS MER

Använd e-tjänsten för att söka fram de sammanträden du deltagit i och ska begära ersättning för. Du kan även begära ersättning för andra beviljade förrättningar, förlorad arbetsinkomst, reseersättning etc.

Efter att din begäran är godkänd och attesterad av ordförande skickas informationen vidare till lönesystemet. Brytdatum för detta är den första (1:a) i varje månad. Ersättning betalas ut närmast efterkommande löneutbetalningsdag.

Mera information: Förtroendevalda— Ockelbo kommun

Följande behövs för e-tjänsten