Barnomsorg på obekväm tid - behovsundersökning/intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi genomför nu under april/maj en behovsundersökning hur det faktiska behovet av ”Barnomsorg på obekväm tid” ser ut för barn i åldern 1-12 år. Med obekväm tid menas tider utöver ordinarie öppethållande, såsom kvällar, nätter och helgdagar.

Om ni uppfyller kraven för rätt till att ansöka om plats, lämna in er intresseanmälan snarast via E-tjänsten.

Observera att detta är en behovsundersökning och att det kan bli aktuellt att starta upp först om erforderliga beslut fattas utifrån vad som framkommer i behovsundersökningen.

Om erforderliga beslut fattas kommer er intresseanmälan att klassas som en ansökan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa