Övergivet fordon - anmälan

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Ockelbo kommun.

Om du vill anmäla ett övergivet fordon ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare eller vill du göra en anmälan om övergivet fordon kan du göra det här.

När en anmälan om övergivet fordon inkommer till Tekniska enheten i Ockelbo tilldelas ärendet först en handläggare. Handläggaren går sedan igenom uppgifter i ärendet och var det övergivna fordonet står parkerat. Om anmälaren inte valt att vara anonym kan denne kontaktas för mer information. I de fallen där det behövs åker handläggaren ut på plats.

I första hand försöker man kontakta den som äger fordonet och uppmana den att flytta på det. Om fordonet inte flyttas hanterar Tekniska enheten ärendet enligt Lagen om flytt av fordon (1982:129).

Fråga om inloggning

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du väljer att logga in krävs:

  • E-legitimation

Så här skaffar du e-legitimation

 

Du får vara anonym men får då ingen information om vad som händer i ärendet eller om det lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

Vill du vara anonym går du vidare utan inloggning. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa