Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför.

Felanmälan

Är det en felanmälan kring exempelvis anmälan om övergivna fordon, hål i gatan eller synpunkter på snöröjningen? Använd någon av de e-tjänster som finns på https://sjalvservice.ockelbo.se

Offentlighet och sekretess

Alla synpunkter och klagomål som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut vid begäran. Kommunen följer gällande offentlighets- och sekretesslagstiftning.

Återkoppling

Du kan välja att framföra dina synpunkter eller klagomål anonymt. Om du vill att kommunen ska återkomma till dig med ett svar anger du ditt namn och din e-postadress i e-tjänsten. Läs då nedan om hur Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa