FixaMinGata

LÄS MER

FixaMinGata är en nationell e-tjänst som tillhandahålls av föreningen Sambruk. Tjänsten hjälper dig se, diskutera och rapportera problem i din närmiljö till berörd kommun. Detta gör du genom att på ett enkelt sätt markera problemen på en karta, och ge en kortfattad beskrivning.  Detta gör du genom att på ett enkelt sätt markera problemen på en karta, och ge en kortfattad beskrivning.

FixaMinGata är främst anpassad för att rapportera fysiska problem i din närmiljö, exempelvis sådant som är trasigt eller smutsigt, sådant som behöver underhållas, lagas, städas eller rensas, till exempel:

 • Graffiti
 • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
 • Trasiga gatulysen
 • Hål i vägar och gångbanor
Vad är FixaMinGata inte till för?

Tänk på att inte ange några namn då dina ärenden publiceras öppet via Internet. Nedan ges exempel på ärenden som inte ska rapporteras via FixaMinGata.

 • Brådskande och akuta problem
 • Oljud i din närmiljö
 • Brand och rök
 • Förslag på nya vägar, farthinder, etc.
 • Klaga på dina grannar
 • Klaga på din kommun
 • Droger, djurplågeri, stöld, eller andra kriminella aktiviteter.

Frågor om e-tjänsten

Föreningen Sambruk
info@fixamingata.se