Förskoleplats - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att ansöka om förskoleplats. Kommunen garanterar alla barn mellan 1-5 år förskoleplats inom 4 månader efter inlämnad ansökan.

Överenskommelse om vistelsetid (ert behov av omsorg) sker i samband med inskolningen.

Det finns för tillfället 5 kommunala förskolor som du kan välja mellan. Om plats önskas på den privata förskolan "Svalan"  kontaktar du dem själv.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds "allmän förskola" 15 timmar per vecka. Tiden för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl 09-14. Allmän förskola följer samma läsår som grundskolan när det gäller terminsstart/slut och lovdagar.

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Barn i åldern 1-5 år
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa